Darbuotojų saugos ir sveikatos bei teisinių paslaugų konsultacinė įmonė

UAB "ARIRIL"

Paslaugos

 

Antikorupcinės aplinkos kūrimas įstaigose.
Profesinė rizika ir jos vertinimas.
Įmonės valdymo dokumentų diegimas:
•    darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos dokumentacijos tvarkymas;
•    darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos dokumentacijos valdymas.
Dokumentų rengimas:
•    įmonei reikalingų instrukcijų, nuostatų ir kitų dokumentų rengimas, laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų ir pritaikant Jūsų įmonės ekonominei veiklos rūšiai.
Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijų vykdymas arba priežiūra:
•    darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos bei civilinės saugos monitoringas (nuolatinis įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos pokyčių stebėjimas, fiksavimas, analizė).
•    įvadinis, periodinis ir papildomas darbuotojų instruktavimai ir žurnalų priežiūra.
•    darbuotojų instruktavimo, mokymo, atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos klausimais kontrolė;
•    nuolatinės konsultacijos, rekomendacijos ir pasiūlymai darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos bei darbo teisės klausimais.
Dokumentų auditas:
•    darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos bei civilinės saugos dokumentų auditas;
•    darbo ir kolektyvinių sutarčių, darbo tvarkos taisyklių, visiškos materialinės atsakomybės sutarčių, komercinių paslapčių saugojimo sutarčių bei kitų dokumentų auditas;
•    konsultavimas ir atstovavimas sudarant bei nutraukiant darbo sutartį;
•    kitos paslaugos pagal klientų poreikius.
Individualus įvairių sutarčių rengimas Jūsų įmonei:
•    kolektyvinė sutartis;
•    visiškos materialinės atsakomybės sutartis;
•    komercinių paslapčių saugojimo sutartis ir kt.
Teisinės konsultacijos:
•    civilinės teisės klausimais;
•    komercinės teisės klausimais;
•    darbo teisės ir kt.
Juridinių ir fizinių asmenų interesų gynimas ir atstovavimas:
•    atstovaujame asmenis įvairiais teisiniais pagrindais visose Lietuvos Respublikos institucijose;
•    procesinių bei kitų teisinių dokumentų rengimas ir kt.
Darbuotojų profilaktinių sveikatos tikrinimų organizavimas.
•    išsamesnė informacija pateikiama individualiai kiekvienai įmonei pagal jos poreikius.
Varžų matavimai.
Evakuacijų planų braižymas.
Civilinės saugos paslaugos (planų sudarymas, pildymas, instrukcija, protokolų pildymas, civilinės saugos pratybos).