Darbuotojų saugos ir sveikatos bei teisinių paslaugų konsultacinė įmonė

UAB "ARIRIL"

Seminarai

Planuojami:
•    darbo sutarties pasibaigimo pagrindai;
•    darbo ir poilsio laikas, jų reglamentavimas;
•    darbuotojo ir darbdavio materialinė atsakomybė, visiškos materialinės atsakomybės aspektai;
•    drausminės nuobaudos: jų skyrimo tvarka, priežastis, ginčų sprendimo būdai;
•    individualūs ir kolektyviai darbo ginčai;
•    kolektyviniai darbo santykiai: kolektyvinė sutartis, kolektyviniai ginčai ir jų teisinis reglamentavimas.
Jūsų pageidavimu, galime organizuoti seminarą pagal Jums tuo metu aktualią temą.